Oefentherapie Cesar

Wat is oefentherapie Cesar? Wat doet een oefentherapeut Cesar? Wat is het verschil met fysiotherapie? Zomaar een paar vragen die een oefentherapeut Cesar regelmatig hoort. Om te beginnen hebben oefentherapie Cesar en fysiotherapie veel raakvlakken, waardoor de combinatie uiteindelijk heel vanzelfsprekend is. Toch is er ook een wezenlijk verschil tussen een oefentherapeut Cesar en een fysiotherapeut.

Oefentherapie Cesar is een behandelmethode gericht op het verbeteren van de kwaliteit van houding en beweging. Als bij iemand lichamelijke klachten ontstaan, die veroorzaakt worden door een verkeerd houdings- of bewegingspatroon, zal deze doorverwezen worden naar de oefentherapeut Cesar. Echter kan je, net zoals bij de fysiotherapeut, ook zonder verwijzing bij de oefentherapeut Cesar terecht.

De meeste houdingen zoals lopen, staan, zitten, bukken en tillen komen bij iedereen voor, En toch zal per individu elke houding een andere rol spelen. Iemand met een kantoorbaan, die veel in een stoel zit, heeft andere houdingen en bewegingen dan een verkoper in de winkel, die veel uren achter elkaar moet staan.

Belasting en belastbaarheid

Hierbij staat er één vraag centraal: “Wat is de belasting op het lichaam?” De oefentherapeut beoordeelt alle factoren die van invloed zijn op het lichaam. Daarbij speelt belastbaarheid een cruciale rol. Belastbaarheid is de hoeveelheid belasting die een individu aankan, zonder dat de belasting een overbelasting wordt. Als de belastbaarheid te laag of de belasting te hoog is, dan kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. De belastbaarheid van het lichaam wordt bepaald door kracht, lenigheid, stabiliteit, kwaliteit, leeftijd en nog veel meer factoren.

De balans tussen de belasting en de belastbaarheid is cruciaal. Om die balans goed te verdelen zijn correcte houdingen en bewegingen van belang. Zodra deze houdingen en bewegingen niet efficiënt uitgevoerd worden lijdt dit vaak tot overbelasting en dus pijnklachten.

Als de oefentherapeut na zijn analyse concludeert dat een houding of beweging aangepast en verbeterd dient te worden, is dat zeker niet gemakkelijk. Houdingen en bewegingen komen dagelijks voor, zonder dat je erover nadenkt. Bewegen is een gewoonte en gewoontes zijn niet makkelijk aan te passen. De eerste stap is om erachter te komen wat je verkeerd doet. De oefentherapeut Cesar leert je wat je in je houding of beweging moet aanpassen en welke spieren je daarvoor moet gebruiken. Vaak gebruikt de oefentherapeut oefeningen om het spiergevoel en bewustzijn te verbeteren. Deze oefeningen leiden tot een makkelijkere aanpassing van de desbetreffende houding of beweging.

De grootste uitdaging voor de therapeut en patiënt is om het geleerde toe te kunnen passen in het dagelijks leven. Om dit toe te kunnen passen is het van belang dat er een verandering in gedrag plaatsvindt. Dat is de enige manier om gewoontes en automatismen te doorbreken. Discipline vanuit de patiënt is daarin essentieel.

Bewustwording

Als de oefentherapeut na zijn analyse concludeert dat een houding of beweging aangepast en verbeterd dient te worden, is dat zeker niet gemakkelijk. Houdingen en bewegingen komen dagelijks voor, zonder dat je erover nadenkt. Bewegen is een gewoonte en gewoontes zijn niet makkelijk aan te passen. De eerste stap is om erachter te komen wat je verkeerd doet. De oefentherapeut Cesar leert je wat je in je houding of beweging moet aanpassen en welke spieren je daarvoor moet gebruiken. Vaak gebruikt de oefentherapeut oefeningen om het spiergevoel en bewustzijn te verbeteren. Deze oefeningen leiden tot een makkelijkere aanpassing van de desbetreffende houding of beweging.

De grootste uitdaging voor de therapeut en patiënt is om het geleerde toe te kunnen passen in het dagelijks leven. Om dit toe te kunnen passen is het van belang dat er een verandering in gedrag plaatsvindt. Dat is de enige manier om gewoontes en automatismen te doorbreken. Discipline vanuit de patiënt is daarin essentieel.

 by Harry te Nijenhuis on Fysio Cesar | Bussum

Met bloed, zweet & tranen én hele goede therapie met begeleiding liep ik weer binnen 6 maanden pijnloos in het rond.

Wilt u een afspraak maken?

Of heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u:

Bellen op: (+31) 035 691 2760
Een email sturen naar: info@fysiocesar.nl
of gebruik onderstaand formulier

Kom bij ons langs, bel of maak online een afspraak

Adres: Brinklaan 335, 1404 GJ Bussum • Tel: (+31) 035 691 2760 • Email: info@fysiocesar.nl